ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PDF Print E-mail
Thursday, 11 November 2010 11:42

Η εταιρία διαθέτει άριστα επανδρωμένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των τεχνικών της, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της.

Παράλληλα, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευών και μεταποιήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Last Updated on Monday, 24 January 2011 10:07