ΕΤΑΙΡΕΙΑ

HELLENIC LABWARE

Η εταιρία ΕΛΛΕΝΙΚ ΛΑΜΠΓΟΥΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των τότε πρωτοεμφανιζόμενων Κέντρων Υγείας σε Φυγοκέντρους και Κλιβάνους. Κατά τη διάρκεια των ετών 1987 έως 1990 προωθούσε στην αγορά μόνο τα δικής της κατασκευής προϊόντα, δηλ. Φυγοκέντρους, Κλιβάνους και ΘαλάμουςΝηματικής Ροής. 
Από το 1991 άρχισε να προωθεί στην αγορά εισαγόμενα επιστημονικά όργανα αποκτώντας μεγάλο τμήμα της αγοράς με ανάλογη αύξηση του πελατολογίου της. 
Η εταιρία είναι ειδικευμένη στις Πωλήσεις, Τεχνική Υποστήριξη και Κατασκευή Επιστημονικών Οργάνων Υψηλής Τεχνολογίας.
Πελάτες της είναι Πανεπιστήμια, Κέντρα Ερευνών, Ιδιωτικά Εργαστήρια κ.ά.
Το προσωπικό της εταιρίας διαθέτει μεγάλη πείρα στις Πωλήσεις και την Τεχνική Υποστήριξη των οργάνων και των συστημάτων που διαθέτουμε.

Η εταιρία συνεργάζεται με οίκους από όλο τον κόσμο μέσω αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, αντιπροσώπευσης ή συνεργασίας και μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη ενός εργαστηρίου.
Η εταιρία διαθέτει Τεχνικό Τμήμα του οποίου οι τεχνικοί έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια των οίκων που αντιπροσωπεύει ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν σε κάθε απαίτηση του πελάτη.
Από το 2001 η εταιρία είναι διαπιστευμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 13485 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 περί Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

 


 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2016-31/12/2016