Η εταιρία HELLENIC LABWARE ιδρύθηκε το 1987 για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των τότε πρωτοεμφανιζόμενων Κέντρων Υγείας σε Φυγοκέντρους και Κλιβάνους. Από το 1991 άρχισε να προωθεί στην αγορά εισαγόμενα αναλυτικά όργανα και ιατρικά όργανα αποκτώντας μεγάλο τμήμα της αγοράς με ανάλογη αύξηση του πελατολογίου της.

Από το 2001 η εταιρία είναι διαπιστευμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 13485 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 περί Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.